Dlaczego należy wymienić dachy z azbestu?

W starych domach na polskiej wsi czy przedmieściach miast wciąż można spotkać się z dachami zbudowanymi z niebezpiecznych materiałów, takich jak płyty faliste z azbestu. Czy należy wymienić takie dachy, a jeśli tak, to dlaczego? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Co to właściwie jest ten azbest?

Azbest to grupa krystalicznych minerałów włóknistych, które były szeroko wykorzystywane w budownictwie, przemyśle i innych dziedzinach. Wyróżniamy sześć podstawowych typów minerałów azbestowych, które wykazują różne właściwości. Są łatwe w obróbce i zastosowaniu m.in. jako izolator cieplny czy materiał ognioodporny. Co najważniejsze dla naszego tematu, płyty faliste z azbestu były ogromnie popularne w budownictwie jako pokrycie dachowe. Ich wykorzystywanie należało do standardu za czasów PRL-u.

Dlaczego warto pozbyć się azbestowego dachu?

Choć azbest był szeroko wykorzystywany na przestrzeni XX wieku, to już od dłuższego czasu wiadomo, że jest to materiał szkodliwy dla zdrowia. Azbest uwalnia drobne włókna, które po wniknięciu do organizmu człowieka powodują wiele niebezpiecznych chorób, takich jak rak płuc. Właśnie dlatego w latach 80. XX wieku zaczęto stopniowo wycofywać się z jego stosowania. Dachy z płyty azbestowej tracą swoją szczelność i twardość w miarę postępującego procesu ich starzenia się, stając się coraz większym zagrożeniem; nie tylko dla środowiska, ale też właścicieli domów. Właśnie dlatego należy wymienić je na nowe pokrycia dachowe.

Co polskie prawo mówi o dachach z azbestu?

Na mocy ustawy o gospodarowaniu odpadami z 14 grudnia 2012 roku wszelkie inwestycje polegające na stosowaniu materiałów azbestowych są zakazane. Dodatkowo, w ramach Narodowego Programu Gospodarki Odpadami Azbestowymi na lata 2009-2032 przewiduje się postawienie celu całkowitego usunięcia płyty azbestowej ze wszystkich budynków do roku 2032. Rząd Polski zachęca lokalne samorządy do udziału w realizacji programu m.in. poprzez dotacje na usuwanie dachów z azbestu. Ze względu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdrowotnym, wymiana dachów z azbestowymi na bezpieczne, nowocześnie wykonane materiały staje się nie tylko obowiązkiem, ale też korzyścią dla społeczeństwa i środowiska.